Opinie techniczne, odbiory mieszkań i doradztwo

Oferujemy usługi związane z wykonywaniem opinii technicznych

Opinie techniczne wykonuje się w przypadku:
– wystąpienia sporów na tle jakości wykonania robót, użytych materiałów, czy kosztów budowy,
– konieczności zebrania dowodów w przyszłym postępowaniu przed sądem,
– konieczności wyboru właściwego rozwiązania w zakresie przyjętej technologii bądź materiału

Usługi doradztwa dotyczą całego procesu inwestycyjnego lub remontowego. Podjęcie właściwych decyzji na każdym etapie projektowania i wykonawstwa pozwala na unikniecie wielu nie przewidzianych kłopotów i nieprzewidzianych wydatków.

Świadczymy również usługi związane z pomocą w odbiorach robót budowlanych zarówno bezpośrednio od wykonawców jak i deweloperów.

W trakcie odbioru mieszkania sprawdzeniu podlegają:
– wymiary mieszkania,
– tynki i powłoki malarskie,
– posadzki,
– drzwi wejściowe,
– stolarka okienna,
– grzejniki,
– instalacja sanitarna (montaż osprzętu)
– instalacja wod.-kan. (podejścia)
– wentylacja
– balkony (tarasy)
– izolacje