Świadczymy usługi związane z wykonywaniem kosztorysów

  • inwestorskich,
  • powykonawczych,
  • ofertowych,
  • weryfikacji kosztów powykonawczych,
  • sporządzania kosztorysów uproszczonych dla celów kredytowania oraz harmonogramów

Budowa i remont są dużymi przedsięwzięciami finansowymi i wymagają ogromnego zaangażowania od Inwestora. Zdobycie odpowiedniego finansowania inwestycji, zatrudnienie wykonawców i kierownika budowy, to najważniejsze obowiązki Inwestora. By właściwie zaplanować wydatki, dostawy materiałów budowlanych i kontrolę poszczególnych etapów budowy domu, należy wykonać harmonogram robót budowalnych i kosztorys inwestorski.

Harmonogram budowlany wraz z kosztorysem to niezbędne dokumenty dzięki którym zaplanujemy: kiedy i za co będziemy płacić wykonawcom, jaka wysokość środków finansowych będzie potrzebna na poszczególnych etapach budowy i jak długo będą trwały prace budowlane. Harmonogram budowlany ułatwia kontrolę prac budowlanych, a samemu Inwestorowi ułatwia prawidłowe rozliczanie się z wykonawcami.

Poświęcając odpowiednią ilość czasu na właściwie zaplanowanie inwestycji można uniknąć nieprzewidzianych wydatków, wynikających z uproszczonych metod szacowania kosztów budowy. Szybkie wyliczanie powierzchni domu, na którą mamy środki, odbieranie w pośpiechu projektu i rozpoczynanie budowy domu w monecie, gry nie jesteśmy do niej przygotowani powoduje, że potrafimy opanować tylko część budowy narażając się na spore wydatki.