Wiemy jak ważne zadanie w nadzorowaniu każdej inwestycji ma kierownik budowy. To od niego zależy nie tylko terminowa realizacja ale i solidność prowadzonych prac oraz bezpieczeństwo zaangażowanych w realizację projektu ludzi.

Wychodzimy założenia że funkcja kierownika budowy wymaga odpowiedzialności oraz najwyższych kompetencji. Nie jest tylko służbowym obowiązkiem ale i misją do której trzeba podchodzić z należytą starannością. Biorąc pod uwagę powyższe oferujemy Państwu pełnienie funkcji kierownika budowy zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89. Poz. 414. z późniejszymi zmianami), posiadając uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Oferowane czynności:

 • Zgłoszenie rozpoczęcia budowy w PINB
 • Sporządzenie planu BIOZ
 • Systematyczne prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentacji budowy
 • Systematyczna kontrola budowy poprzez sprawdzenie poprawności wykonanych robót pod względem technicznym i jakościowym
 • Odbiory robót zanikowych
 • Konsultacje techniczne i doradztwo dotyczące optymalizacji kosztów, doboru optymalnej technologii i odpowiednich materiałów
 • Kontrola poprawności wykonania robót zgodnie z projektem
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Uczestnictwo w odbiorach końcowych
 • Sporządzenie dokumentacji powykonawczej
 • Przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie