Wiemy jak ważne zadanie w nadzorowaniu każdej inwestycji ma kierownik budowy. To od niego zależy nie tylko terminowa realizacja ale i solidność prowadzonych prac oraz bezpieczeństwo zaangażowanych w realizację projektu ludzi.

Wychodzimy założenia że funkcja kierownika budowy wymaga odpowiedzialności oraz najwyższych kompetencji. Nie jest tylko służbowym obowiązkiem ale i misją do której trzeba podchodzić z należytą starannością. Biorąc pod uwagę powyższe oferujemy Państwu pełnienie funkcji kierownika budowy zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89. Poz. 414. z późniejszymi zmianami), posiadając uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Oferowane czynności:

  • Zgłoszenie rozpoczęcia budowy w PINB
  • Sporządzenie planu BIOZ
  • Systematyczne prowadzenie dziennika budowy oraz dokumentacji budowy
  • Systematyczna kontrola budowy poprzez sprawdzenie poprawności wykonanych robót pod względem technicznym i jakościowym
  • Odbiory robót zanikowych
  • Konsultacje techniczne i doradztwo dotyczące optymalizacji kosztów, doboru optymalnej technologii i odpowiednich materiałów
  • Kontrola poprawności wykonania robót zgodnie z projektem
  • Weryfikacja dokumentacji projektowej
  • Uczestnictwo w odbiorach końcowych
  • Sporządzenie dokumentacji powykonawczej
  • Przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie