Dom jednorodzinny w systemie szkieletowym

0 Comments

Powyższe zdjęcia są własnością biura projektowego: PROMAX Karol Wróbel. Są one chronione na mocy przepisów zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 z późniejszymi zmianami).

Wykorzystanie ich do celów handlowych, marketingowych, reprodukowania, kopiowania w całości czy też częściowo bez wiedzy i zgody biura projektowego PROMAX Karol Wróbel jest zabronione.